سلام لطفا کمک کنید.من یه برنامه به زبان فرترن دارم که روی سیستم های دیگه به راحتی اجرا میشه اما روی سیستم من خطا میده .نمیدونم مشکل از کجاست .