سلام
متاسفانه مشکلی توی سیستم عاملم به وجود اومده (ubuntu 14.04) و اونم اینه که قادر به نصب برنامه جدید نیستم و هنگام نصب از Software Center ارور داده میشه. در قسمت بالا و نوتیفیکیشن بار هم علامت هشدار قرمز رنگ نشون داده شده و میگه که Broken dependencies هایی وجود داره و توصیه میکنه با apt-get مشکلش رو حل کنم.
اما توی ترمینال وقتی apt-get check رو اجرا میکنم:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
libc6 : Breaks: locales (< 2.19)
E: Unmet dependencies. Try using -f.

و وقتی sudo apt-get -f install رو اجرا میکنم :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
locales
The following packages will be upgraded:
locales
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1202 not upgraded.
Need to get 0 B/3,944 kB of archives.
After this operation, 7,300 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 171017 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../locales_2.19-18+deb8u3_all.deb ...
Unpacking locales (2.19-18+deb8u3) over (2.13+git20120306-12.1) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/locales_2.19-18+deb8u3_all.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/sbin/validlocale', which is also in package libc-bin 2.19-0ubuntu6.6
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/locales_2.19-18+deb8u3_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

و در انتها مشکل حل نمیشه
دوستان و اساتید عزیز میشه لطفا راهنماییم کنین؟؟؟
خیلی ممنونم