]> [حل شد] مشکل در نصب برنامه و بروزرسانی
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
لایک درختی1لایک
 • 1 پست توسط SamX

موضوع: مشکل در نصب برنامه و بروزرسانی

 1. Top | #1
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2015
  شماره عضویت
  876
  نوشته ها
  10
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 33.0

  مشکل در نصب برنامه و بروزرسانی

  با سلام
  من تازه Ubuntu رو نصب کردم و در نصب و بروزرسانی به مشکل برخوردم

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]
  sudo apt-get update  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]
  Ign http://extras.ubuntu.com utopic InRelease
  Hit http://extras.ubuntu.com utopic Release.gpg
  Hit http://extras.ubuntu.com utopic Release
  Hit http://extras.ubuntu.com utopic/main Sources
  Hit http://extras.ubuntu.com utopic/main amd64 Packages
  Hit http://extras.ubuntu.com utopic/main i386 Packages
  Ign http://archive.canonical.com utopic InRelease
  Err http://archive.canonical.com utopic Release.gpg
  Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]
  Ign http://archive.canonical.com utopic Release
  Ign http://archive.canonical.com utopic/partner Sources/DiffIndex
  Ign http://archive.canonical.com utopic/partner amd64 Packages/DiffIndex
  Ign http://archive.canonical.com utopic/partner i386 Packages/DiffIndex
  Err http://archive.canonical.com utopic/partner Translation-en_US
  Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]
  Err http://archive.canonical.com utopic/partner Translation-en
  Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]
  Err http://archive.canonical.com utopic/partner Sources
  Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]
  Err http://archive.canonical.com utopic/partner amd64 Packages
  Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]
  Err http://archive.canonical.com utopic/partner i386 Packages
  Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]
  Ign http://extras.ubuntu.com utopic/main Translation-en_US
  Ign http://extras.ubuntu.com utopic/main Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic InRelease
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates InRelease
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security InRelease
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic Release.gpg
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates Release.gpg
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security Release.gpg
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic Release
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates Release
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security Release
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/main amd64 Packages/DiffIndex
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/restricted amd64 Packages/DiffIndex
  Ign http://ppa.launchpad.net utopic InRelease
  Hit http://ppa.launchpad.net utopic Release.gpg
  Hit http://ppa.launchpad.net utopic Release
  Hit http://ppa.launchpad.net utopic/main Sources
  Hit http://ppa.launchpad.net utopic/main amd64 Packages
  Hit http://ppa.launchpad.net utopic/main i386 Packages
  Hit http://ppa.launchpad.net utopic/main Translation-en
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/main Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/restricted Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/universe Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/multiverse Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/universe amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/multiverse amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/main i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/restricted i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/universe i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/multiverse i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/main Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/main Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/multiverse Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/multiverse Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/restricted Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/restricted Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/universe Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic/universe Translation-en
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/main Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/universe Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/main amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/universe amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/main i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/universe i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates/main Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates/main Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates/multiverse Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates/restricted Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates/universe Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-updates/universe Translation-en
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/main Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/restricted Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/universe Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/multiverse Sources
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/main amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/restricted amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/universe amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/multiverse amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/main i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/restricted i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/universe i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic-security/multiverse i386 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security/main Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security/main Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security/multiverse Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security/multiverse Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security/restricted Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security/restricted Translation-en
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security/universe Translation-en_US
  Ign http://archive.ubuntu.com utopic-security/universe Translation-en
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/main amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  Err http://archive.ubuntu.com utopic/restricted amd64 Packages
  404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
  W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/utopic/Release.gpg Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]

  W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/utopic/partner/i18n/Translation-en_US Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]

  W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/utopic/partner/i18n/Translation-en Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]

  W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/utopic/partner/source/Sources Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]

  W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/utopic/partner/binary-amd64/Packages Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]

  W: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/utopic/partner/binary-i386/Packages Unable to connect to archive.canonical.com:http: [IP: 2001:67c:1360:8c01::16 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/restricted/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/universe/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/multiverse/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/universe/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/multiverse/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/multiverse/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/restricted/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/universe/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/multiverse/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/restricted/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/universe/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/multiverse/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-updates/multiverse/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/restricted/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/universe/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/multiverse/source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/restricted/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/universe/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/multiverse/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/main/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/universe/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic-security/multiverse/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  W: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/utopic/restricted/binary-amd64/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]

  E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.  و در Ubuntu software center

  Check your Internet connection.

  W:Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dis...source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80]
  , W:Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dis...source/Sources 404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80]
  ,
  و ...

  با پشتیبانی خدمات اینترنت مخابرات هم صحبت کردم گفتن مشکل از transparent proxy نیست البته میگفت در دسترس ما نیست و..!!
  لطفا کمک کنید مشکلم حل شه مجبور نشم ویندوز نصب کنم

  باتشکر

 2. Top | #2
  R+L=J
   

  عنوان کاربر
  مدیریت کل سایت
  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  2,225
  نوشته های وبلاگ
  1
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 41.0
  سلام.
  طبق پست چهارم تاپیک پایین عمل کنید.
  package dkms is not installed
  قوانین (همه کاربران مطالعه کنند) : http://www.ubuntuforums.ir/thread1.html
  لطفا پس از حل مشکل یا رسیدن به جوابتون:
  di LKI3 ۲.۱۷. همه کاربران موظفند پس از حل شدن مشکل یا رسیدن به جواب خود، تاپیکشان را به عنوان موضوع حل شده نشانه‌گذاری کنند.
  برای اینکار، از منوی بالا تاپیک، منو "ابزار‌های موضوع" را انتخاب کرده و سپس گزینه "نشانه‌گذاری این تاپیک به عنوان موضوع حل شده" را انتخاب کنید. این تصویر را ببینید: http://www.imgshare.ir/di-TNWC.png

  rlj3 they will rule together small

 3. Top | #3
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2015
  شماره عضویت
  876
  نوشته ها
  10
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 33.0
  نقل قول نوشته اصلی توسط S0h3!L نمایش پست ها
  سلام.
  طبق پست چهارم تاپیک پایین عمل کنید.
  package dkms is not installed
  باز هم همون خطا. البته با آدرس جدید
  نمونه:

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]
  W: Failed to fetch http://ubuntu.wikimedia.org/ubuntu/dists/utopic-backports/restricted/binary-i386/Packages 404 Not Found [IP: 208.80.154.10 80]  تشکر از پاسختون

 4. Top | #4
  R+L=J
   

  عنوان کاربر
  مدیریت کل سایت
  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  2,225
  نوشته های وبلاگ
  1
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 41.0
  اصلا حواسم نبود. شما از utopic یا نسخه ۱۴.۱۰ استفاده میکنید که یه نسخه ناپایدار و غیر lts هست، برای همین پشتیبانیش چند وقتیه تموم شده و این به این معنیه که دیگه آپدیتی براش ارائه نمیشه و مخازن رسمیش پشتیبانیشون تموم شده... (نسخه های غیر lts یک سال و lts پنج سال پشتیبانی دارن)
  پیشنهاد میشه ۱۴.۰۴ رو نصب کنید:
  Download Ubuntu Desktop | Download | Ubuntu
  البته میتونید روی همین نسخه هم بمونید و از مخازن دیگری استفاده کنید ولی اصلا و ابدا پیشنهاد نمیشه چنین کاری. موندن روی یه نسخه غیر lts اوبونتو که پشتیبانیش تموم شده مثل موندن توی خونه ای که در حال آتیش سوزی و ریزش هست میمونه!
  https://help.ubuntu.com/community/EOLUpgrades
  قوانین (همه کاربران مطالعه کنند) : http://www.ubuntuforums.ir/thread1.html
  لطفا پس از حل مشکل یا رسیدن به جوابتون:
  di LKI3 ۲.۱۷. همه کاربران موظفند پس از حل شدن مشکل یا رسیدن به جواب خود، تاپیکشان را به عنوان موضوع حل شده نشانه‌گذاری کنند.
  برای اینکار، از منوی بالا تاپیک، منو "ابزار‌های موضوع" را انتخاب کرده و سپس گزینه "نشانه‌گذاری این تاپیک به عنوان موضوع حل شده" را انتخاب کنید. این تصویر را ببینید: http://www.imgshare.ir/di-TNWC.png

  rlj3 they will rule together small

 5. Top | #5
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2015
  شماره عضویت
  876
  نوشته ها
  10
  OS/Browser
  Linux Chrome 44.0.2403.133
  سلام
  الان خطای
  acpi pcc probe failed
  میده رو سیستمای دیگه
  نصب شد
  سیستم خودم ایسوز n550jk
  ممنون

 6. Top | #6
  R+L=J
   

  عنوان کاربر
  مدیریت کل سایت
  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  2,225
  نوشته های وبلاگ
  1
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 41.0
  نقل قول نوشته اصلی توسط SamX نمایش پست ها
  سلام
  الان خطای
  acpi pcc probe failed
  میده رو سیستمای دیگه
  نصب شد
  سیستم خودم ایسوز n550jk
  ممنون
  جان؟
  من الان متوجه نمیشم به لطف توضیحات بلند قد و قامتتون مشکلتون حل شده؟ ارور رو کجا میده دقیقا؟ موقع نصب اوبونتو؟ منظورتون از سیستمای دیگه چیه؟
  اگه این مشکل ربطی به مشکل اصلی این تاپیک نداره تاپیک جدید بزنید. همچنین:
  قوانین (همه کاربران مطالعه کنند) : قوانین اوبونتو فروم (آپدیت شد، همه کاربران مطالعه کنند)

  لطفا پس از حل مشکل یا رسیدن به جوابتون:
  di LKI3 ۲.۱۷. همه کاربران موظفند پس از حل شدن مشکل یا رسیدن به جواب خود، تاپیکشان را به عنوان موضوع حل شده نشانه‌گذاری کنند.
  برای اینکار، از منوی بالا تاپیک، منو "ابزار‌های موضوع" را انتخاب کرده و سپس گزینه "نشانه‌گذاری این تاپیک به عنوان موضوع حل شده" را انتخاب کنید. این تصویر را ببینید: http://www.imgshare.ir/di-TNWC.png


  قوانین (همه کاربران مطالعه کنند) : http://www.ubuntuforums.ir/thread1.html
  لطفا پس از حل مشکل یا رسیدن به جوابتون:
  di LKI3 ۲.۱۷. همه کاربران موظفند پس از حل شدن مشکل یا رسیدن به جواب خود، تاپیکشان را به عنوان موضوع حل شده نشانه‌گذاری کنند.
  برای اینکار، از منوی بالا تاپیک، منو "ابزار‌های موضوع" را انتخاب کرده و سپس گزینه "نشانه‌گذاری این تاپیک به عنوان موضوع حل شده" را انتخاب کنید. این تصویر را ببینید: http://www.imgshare.ir/di-TNWC.png

  rlj3 they will rule together small

 7. Top | #7
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2015
  شماره عضویت
  876
  نوشته ها
  10
  OS/Browser
  Linux Chrome 44.0.2403.133

  مشکل اصلی من نصب بود که حل نشده اما مورد خطای اولی، تموم شدن مدت پشتیبانی نسخه 14.1 بود که حل شد
  برای من مشکل ها بهم مربوط هستن اما بخاطر رعایت قوانین فروم یه تاپیک جدید میزنم.تشکر از همیاریتون.
  S0h3!L این پست را پسندیده است! :)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •