امروزه برای بالاتر رفتن سرعت لود صفحه دیگر از عکس برای ایکن ها در صفحه استفاده نمیشود بلکه از فونت ها استفاده میشود . اما چگونه این فونت ها را استفاده کنیم :
یک راحت سریع و راحت به سایت fontello.com بروید و از آنجا فونت مورد نظر را انتخاب و دانلود کنید .
وقتی که فونت را دانلود کردید به شما یک کد html به عنوان نمونه وچندین کد css میدهد که تمام کلاس ها در css ها قرار دارد و باید همه را به css خود لینک دهید و سپس از نام کلاس ها در صفحه html خود استفاده کنید و آیکن مورد نظر را به همین راحتی از طریق فونت بسازید .