خب فکر کم یه نگاهی به نرم افزارهای پیش فرض بندازی بد نیست مثلا Disks برای ایمیج گرفتن(فرمت و تغییر نام فلش و...) عالی
به نظرم اول نرم افزارهای پیش فرض رو امتحان کن .