]> کانکی های ایجاد شده توسط کاربران اوبونتو فرومز
نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
لایک درختی12لایک
 • 1 پست توسط Mohammad
 • 1 پست توسط Mohammad
 • 1 پست توسط Mohammad
 • 1 پست توسط Mohammad
 • 1 پست توسط Mohammad
 • 2 پست توسط Mohammad
 • 1 پست توسط Milux
 • 4 پست توسط Arch

موضوع: کانکی های ایجاد شده توسط کاربران اوبونتو فرومز

 1. Top | #1
  من یه کاربر
  تازه‌واردم که
  چند ماهه از
  ویندوز به لینوکس
  مهاجرت کردم
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  شماره عضویت
  346
  نوشته ها
  11
  OS/Browser
  Linux Chrome 39.0.2171.95

  کانکی های ایجاد شده توسط کاربران اوبونتو فرومز

  سلامgreen smiley 015

  خیلی از دوستان هستند که خودشون اقدام به ساخت کانکی می کنند و یا با ویرایش و ترکیب کانکی‌های آماده کانکی‌های جدیدی می سازند
  اینجا مکانی است که اگه کاربران دوست داشتند می‌تونند کانکی‌های خودشون رو قرار بدهند تا کاربرای دیگه از کانکی‌هاشون استفاده کنند
  در اینجا میخواهیم از تجربیات هم برای ساخت کانکی‌های جدید استفاده کنیم
  ویرایش توسط Mohammad : 01-16-2015 در ساعت 07:19 AM
  S0h3!L این پست را پسندیده است! :)

 2. Top | #2
  من یه کاربر
  تازه‌واردم که
  چند ماهه از
  ویندوز به لینوکس
  مهاجرت کردم
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  شماره عضویت
  346
  نوشته ها
  11
  OS/Browser
  Linux Chrome 39.0.2171.95
  خوب اولین کانکی رو خودم میزارم من این کانکی رو
  با ترکیب پنج شش تا کانکی مختلف و تغییرات زیاد در اون ها به وجود آوردم
  البته میخواستم لیست برنامه هایی که پهنای باند اینترنت رو مصرف میکنند رو هم به کانکی اضافه کنم ( یه چیزی شبیه nethogs ) ولی هر چی تو اینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم اگه کسی بلده راهنماییم کنه

  attachmentphpattachmentid251ampstc1ampd1421380008

  و این هم از کدهاش


  کد:
  # conky settings #
  background yes
  update_interval 1
  double_buffer yes
  no_buffers yes
  imlib_cache_size 10
  
  
  # Window specifications #
  #gap_x 100
  #gap_y 70
  minimum_size 268 630
  maximum_width 268
  own_window yes
  own_window_type normal # other options are: override/dock/desktop/panel
  own_window_transparent yes
  own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
  border_inner_margin 0
  border_outer_margin 0
  alignment bottom_right
  #own_window_argb_visual yes
  #own_window_argb_value 0
  
  
  # Graphics settings #
  draw_shades no
  default_shade_color AAAAAA
  draw_outline no
  default_outline_color AAAAAA
  draw_borders no
  draw_graph_borders no
  default_graph_size 26 80
  show_graph_scale no
  show_graph_range no
  
  
  # Text settings #
  use_xft yes
  xftalpha 0
  xftfont Droid Sans:size=10
  text_buffer_size 256
  override_utf8_locale yes
  
  
  # Useful shortenings #
  short_units yes
  pad_percents 2
  top_name_width 30
  
  
  # Color scheme #
  default_color FFFFFF
  color1 FFFFFF
  color2 FFFFFF
  color3 FFFFFF
  color4 FFFFFF
  color5 DCDCDC
  color6 FFFFFF
  color7 FFFFFF
  color8 FFFFFF
  
  
  TEXT
  # CPU #
  \
  ${voffset 4}${font Droid Sans Mono :size=12 :Italic}${goto 40}${color2}CPU${color0}${alignr 39}${cpubar cpu0 5,85} ${cpu cpu0}%${font}
  ${voffset 15}${goto 40}${top name 1} ${alignr 39} ${top cpu 1}%
  ${voffset 4}${goto 40}${top name 2} ${alignr 39} ${top cpu 2}%
  ${voffset 4}${goto 40}${top name 3} ${alignr 39} ${top cpu 3}%
  ${voffset 4}${goto 40}${top name 4} ${alignr 39} ${top cpu 4}%
  ${voffset 4}${goto 40}${top name 5} ${alignr 39} ${top cpu 5}%
  ${voffset 4}${goto 40}${top name 6} ${alignr 39} ${top cpu 6}%
  ${voffset 4}${goto 40}${top name 7} ${alignr 39} ${top cpu 7}%
  ${voffset 4}${goto 40}${top name 8} ${alignr 39} ${top cpu 8}%
  ${voffset 4}${goto 40}${top name 9} ${alignr 39} ${top cpu 9}%
  #${voffset 4}${goto 40}${top name 10} ${alignr 39} ${top cpu 10}%
  \
  ${voffset 4}${goto 40}______________________________________
  # RAM #
  \
  ${voffset 4}${font Droid Sans Mono :size=12 :Italic}${goto 40}${color2}RAM${color0}${alignr 39}${membar 5,85} ${memperc}%
  ${voffset 6}${goto 75}${mem}/${memmax}${font}
  ${voffset 15}${goto 40}${top_mem name 1} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 1}
  ${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 2} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 2}
  ${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 3} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 3}
  ${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 4} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 4}
  ${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 5} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 5}
  ${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 6} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 6}
  ${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 7} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 7}
  ${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 8} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 8}
  ${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 9} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 9}
  #${voffset 4}${goto 40}${top_mem name 10} ${alignr 39} ${top_mem mem_res 10}
  \
  # The network section #
  ${voffset 4}${goto 40}______________________________________
  \
  ${if_existing /proc/net/route ppp0}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed ppp0}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed ppp0}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph ppp0 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph ppp0 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup ppp0}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown ppp0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route ppp1}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed ppp1}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed ppp1}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph ppp1 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph ppp1 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup ppp1}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown ppp1}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route wlp2s1}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed wlp2s1}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed wlp2s1}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph wlp2s1 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph wlp2s1 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup wlp2s1}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown wlp2s1}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route wlp2s0}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed wlp2s0}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed wlp2s0}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph wlp2s0 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph wlp2s0 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup wlp2s0}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown wlp2s0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route wlan0}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed wlan0}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed wlan0}
  ${voffset 8}${goto 40}${upspeedgraph wlan0 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph wlan0 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup wlan0}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown wlan0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route wlan1}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed wlan1}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed wlan1}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph wlan1 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph wlan1 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup wlan1}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown wlan1}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route eth1}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed eth1}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed eth1}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph eth1 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph eth1 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup eth1}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown eth1}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route eth0}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed eth0}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed eth0}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph eth0 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph eth0 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup eth0}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown eth0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route enp0s0}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed enp0s0}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed enp0s0}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph enp0s0 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph enp0s0 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup enp0s0}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown enp0s0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route enp0s1}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Up: ${color2}${upspeed enp0s1}${color5}${goto 150}Down: ${color2}${downspeed enp0s1}
  ${voffset 10}${goto 40}${upspeedgraph enp0s1 26,80 FFFFFF FFFFFF}${goto 150}${downspeedgraph enp0s1 26,80 FFFFFF FFFFFF}
  ${voffset 9}${goto 40}${color5}Sent: ${color2}${totalup enp0s1}${color5}${goto 150}Received: ${color2}${totaldown enp0s1}
  ${else}
  ${voffset -125}${goto 40}${color5}Network disconnected${color}
  ${image ~/.conky-image/1/offline.png -p 44,535 -s 16x16}
  ${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}
  \
  یه چیزی رو فراموش کردم بگم برای اجرا شدن درست این کانکی باید فایلی که پیوست کردم رو دانلود کنید و بعد از اکسترکت کردن آن فولدر .conky-image رو به پوشه‌ی Home انتقال بدید
  تصاوير کوچک فايل پيوست تصاوير کوچک فايل پيوست 4.png  
  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
  ویرایش توسط Mohammad : 01-31-2015 در ساعت 07:51 PM
  S0h3!L این پست را پسندیده است! :)

 3. Top | #3
  من یه کاربر
  تازه‌واردم که
  چند ماهه از
  ویندوز به لینوکس
  مهاجرت کردم
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  شماره عضویت
  346
  نوشته ها
  11
  OS/Browser
  Linux Chrome 39.0.2171.95
  و اما دومین کانکی ساخت خودم
  این کانکی همون قبلی هست با تغییرات خیلی زیاد
  برای استفاده از این کانکی باید conky Manager رو نصب کنید که می‌تونید در Ubuntu Software Center پیدا و نصبش کنید
  با استفاده از conky Manager می‌تونید چند کانکی همزمان داشته باشید و در اینجا ما سه کانکی مختلف داریم که هر سه رو با conky Manager فعال کردیم

  attachmentphpattachmentid254ampstc1ampd1421382104

  و این هم کد سه تا کانکی

  کد:
  # conky settings #
  background yes
  update_interval 1
  double_buffer yes
  no_buffers yes
  imlib_cache_size 10
  
  
  # Window specifications #
  gap_x 750
  gap_y 440
  minimum_size 228 261
  maximum_width 228
  own_window yes
  own_window_type normal # other options are: override/dock/desktop/panel
  own_window_transparent yes
  own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
  border_inner_margin 0
  border_outer_margin 0
  #alignment middle_middle
  #own_window_argb_visual yes
  #own_window_argb_value 0
  
  
  # Graphics settings #
  draw_shades no
  default_shade_color AAAAAA
  draw_outline no
  default_outline_color AAAAAA
  draw_borders no
  draw_graph_borders no
  default_graph_size 26 80
  show_graph_scale no
  show_graph_range no
  
  
  # Text settings #
  use_xft yes
  xftalpha 0
  xftfont Droid Sans:size=10
  text_buffer_size 256
  override_utf8_locale yes
  
  
  # Useful shortenings #
  short_units yes
  pad_percents 2
  top_name_width 30
  
  
  # Color scheme #
  default_color 2C2C2C
  color1 2C2C2C
  color2 2C2C2C
  color3 FFFFFF
  color4 6598CB
  color5 666666
  color6 CB6565
  color7 DDDDDD
  
  
  TEXT
  # Various images #
  \
  ${execi 300 curl -s "http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=44418&u=c" -o ~/.cache/weather.xml}\
  ${image ~/.conky-image/2/fav-color.png -p 0,0 -s 228x37}\
  ${image ~/.conky-image/2/bottom-bg.png -p 0,37 -s 228x224}\
  # CPU #
  \
  ${voffset 10}${font Droid Sans Mono :size=12 :Italic}${goto 20}${color3}Cpu${alignr 20} ${cpu cpu0}%
  ${voffset -18}${goto 75}${cpubar cpu0 5,90}${alignc}${font}
  ${voffset 15}${goto 20}${color}${top name 1} ${alignr 20} ${top cpu 1}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 2} ${alignr 20} ${top cpu 2}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 3} ${alignr 20} ${top cpu 3}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 4} ${alignr 20} ${top cpu 4}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 5} ${alignr 20} ${top cpu 5}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 6} ${alignr 20} ${top cpu 6}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 7} ${alignr 20} ${top cpu 7}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 8} ${alignr 20} ${top cpu 8}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 9} ${alignr 20} ${top cpu 9}%
  ${voffset 4}${goto 20}${top name 10} ${alignr 20} ${top cpu 10}%\
  کد:
  # conky settings #
  background yes
  update_interval 1
  double_buffer yes
  no_buffers yes
  imlib_cache_size 10
  
  
  # Window specifications #
  gap_x 750
  gap_y 100
  minimum_size 228 288
  maximum_width 228
  own_window yes
  own_window_type normal # other options are: override/dock/desktop/panel
  own_window_transparent yes
  own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
  border_inner_margin 0
  border_outer_margin 0
  #alignment middle_middle
  #own_window_argb_visual yes
  #own_window_argb_value 0
  
  
  # Graphics settings #
  draw_shades no
  default_shade_color AAAAAA
  draw_outline no
  default_outline_color AAAAAA
  draw_borders no
  draw_graph_borders no
  default_graph_size 26 80
  show_graph_scale no
  show_graph_range no
  
  
  # Text settings #
  use_xft yes
  xftalpha 0
  xftfont Droid Sans:size=10
  text_buffer_size 256
  override_utf8_locale yes
  
  
  # Useful shortenings #
  short_units yes
  pad_percents 2
  top_name_width 30
  
  
  # Color scheme #
  default_color 2C2C2C
  color1 2C2C2C
  color2 2C2C2C
  color3 FFFFFF
  color4 6598CB
  color5 666666
  color6 CB6565
  color7 DDDDDD
  
  
  TEXT
  # Various images #
  ${execi 300 curl -s "http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=44418&u=c" -o ~/.cache/weather.xml}\
  ${image ~/.conky-image/2/fav-color.png -p 0,0 -s 228x65}\
  ${image ~/.conky-image/2/bottom-bg.png -p 0,65 -s 228x230}\
  # RAM #
  \
  ${voffset 8}${font Droid Sans Mono :size=12 :Italic}${goto 20}${color3}Ram${alignr 20} ${memperc}%
  ${voffset -18}${goto 75}${membar 5,85}${alignc}
  ${voffset 8}${goto 55}${mem}/${memmax}${alignc}${font}
  ${voffset 15}${goto 20}${color}${top_mem name 1} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 1}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 2} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 2}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 3} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 3}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 4} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 4}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 5} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 5}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 6} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 6}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 7} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 7}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 8} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 8}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 9} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 9}
  ${voffset 4}${goto 20}${top_mem name 10} ${alignr 20} ${top_mem mem_res 10}\
  کد:
  # conky settings #
  background yes
  update_interval 1
  double_buffer yes
  no_buffers yes
  imlib_cache_size 10
  
  
  # Window specifications #
  gap_x 490
  gap_y 574
  minimum_size 228 100
  maximum_width 228
  own_window yes
  own_window_type normal # other options are: override/dock/desktop/panel
  own_window_transparent yes
  own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
  border_inner_margin 0
  border_outer_margin 0
  #alignment middle_middle
  #own_window_argb_visual yes
  #own_window_argb_value 0
  
  
  # Graphics settings #
  draw_shades no
  default_shade_color AAAAAA
  draw_outline no
  default_outline_color AAAAAA
  draw_borders no
  draw_graph_borders no
  default_graph_size 26 80
  show_graph_scale no
  show_graph_range no
  
  
  # Text settings #
  use_xft yes
  xftalpha 0
  xftfont Droid Sans:size=10
  text_buffer_size 256
  override_utf8_locale yes
  
  
  # Useful shortenings #
  short_units yes
  pad_percents 2
  top_name_width 30
  
  
  # Color scheme #
  default_color 2C2C2C
  color1 2C2C2C
  color2 2C2C2C
  color3 FFFFFF
  color4 6598CB
  color5 666666
  color6 CB6565
  color7 DDDDDD
  
  
  TEXT
  # Various images #
  ${execi 300 curl -s "http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=44418&u=c" -o ~/.cache/weather.xml}\
  ${image ~/.conky-image/2/fav-color.png -p 0,0 -s 228x37}\
  ${image ~/.conky-image/2/bottom-bg.png -p 0,37 -s 228x100}\
  \
  # The network section #
  \
  ${voffset 10}${font Droid Sans Mono :size=12 :Italic}${goto 75}${color3}Network${alignr 20}${font}
  ${if_existing /proc/net/route ppp0}
  ${voffset -120}${goto 15}${color4}Up: ${color2}${upspeed ppp0}${color4}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed ppp0}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph ppp0 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph ppp0 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color4}Sent: ${color2}${totalup ppp0}${color4}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown ppp0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route ppp1}
  ${voffset -120}${goto 15}${color4}Up: ${color2}${upspeed ppp1}${color4}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed ppp1}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph ppp1 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph ppp1 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color4}Sent: ${color2}${totalup ppp1}${color4}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown ppp1}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route wlp2s1}
  ${voffset -120}${goto 15}${color5}Up: ${color2}${upspeed wlp2s1}${color5}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed wlp2s1}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph wlp2s1 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph wlp2s1 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color5}Sent: ${color2}${totalup wlp2s1}${color5}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown wlp2s1}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route wlp2s0}
  ${voffset -120}${goto 15}${color5}Up: ${color2}${upspeed wlp2s0}${color5}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed wlp2s0}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph wlp2s0 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph wlp2s0 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color5}Sent: ${color2}${totalup wlp2s0}${color5}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown wlp2s0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route wlan0}
  ${voffset -120}${goto 15}${color5}Up: ${color2}${upspeed wlan0}${color5}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed wlan0}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph wlan0 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph wlan0 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color5}Sent: ${color2}${totalup wlan0}${color5}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown wlan0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route wlan1}
  ${voffset -120}${goto 15}${color5}Up: ${color2}${upspeed wlan1}${color5}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed wlan1}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph wlan1 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph wlan1 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color5}Sent: ${color2}${totalup wlan1}${color5}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown wlan1}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route eth1}
  ${voffset -120}${goto 15}${color5}Up: ${color2}${upspeed eth1}${color5}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed eth1}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph eth1 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph eth1 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color5}Sent: ${color2}${totalup eth1}${color5}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown eth1}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route eth0}
  ${voffset -120}${goto 15}${color5}Up: ${color2}${upspeed eth0}${color5}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed eth0}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph eth0 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph eth0 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color5}Sent: ${color2}${totalup eth0}${color5}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown eth0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route enp0s0}
  ${voffset -120}${goto 15}${color5}Up: ${color2}${upspeed enp0s0}${color5}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed enp0s0}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph enp0s0 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph enp0s0 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color5}Sent: ${color2}${totalup enp0s0}${color5}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown enp0s0}
  ${else}
  ${if_existing /proc/net/route enp0s1}
  ${voffset -120}${goto 15}${color5}Up: ${color2}${upspeed enp0s1}${color5}${goto 130}Down: ${color2}${downspeed enp0s1}
  ${voffset 4}${goto 15}${upspeedgraph enp0s1 26,80 FF0F00 B60E04}${goto 130}${downspeedgraph enp0s1 26,80 00FF1B 207E25}
  ${voffset 2}${goto 15}${color5}Sent: ${color2}${totalup enp0s1}${color5}${goto 120}Received: ${color2}${totaldown enp0s1}
  ${else}
  ${voffset -100}${goto 20}${color5}Network disconnected
  ${image ~/.conky-image/2/offline.png -p 44,75 -s 16x16}
  ${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}${endif}
  \
  برای اجرا شدن درست این کانکی باید فایلی که پیوست کردم رو دانلود کنید و بعد از اکسترکت کردن آن فولدر .conky-image رو به پوشه‌ی Home انتقال بدید
  تصاوير کوچک فايل پيوست تصاوير کوچک فايل پيوست 5.png  
  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
  ویرایش توسط Mohammad : 01-16-2015 در ساعت 04:40 PM
  S0h3!L این پست را پسندیده است! :)

 4. Top | #4
  من یه کاربر
  تازه‌واردم که
  چند ماهه از
  ویندوز به لینوکس
  مهاجرت کردم
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  شماره عضویت
  346
  نوشته ها
  11
  OS/Browser
  Linux Chrome 39.0.2171.95
  از این سایت میتونید برای ساخت کانکی‌های بهتر استفاده کنید
  Conky Objects
  S0h3!L این پست را پسندیده است! :)

 5. Top | #5
  R+L=J
   

  عنوان کاربر
  مدیریت کل سایت
  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  2,225
  نوشته های وبلاگ
  1
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 34.0
  عالیه (:
  اما لطفا کدهارو داخل [CODE] قرار بدید نه [command] ! اون مال دستور های خط فرمان (ترمینال) هست.
  قوانین (همه کاربران مطالعه کنند) : http://www.ubuntuforums.ir/thread1.html
  لطفا پس از حل مشکل یا رسیدن به جوابتون:
  di LKI3 ۲.۱۷. همه کاربران موظفند پس از حل شدن مشکل یا رسیدن به جواب خود، تاپیکشان را به عنوان موضوع حل شده نشانه‌گذاری کنند.
  برای اینکار، از منوی بالا تاپیک، منو "ابزار‌های موضوع" را انتخاب کرده و سپس گزینه "نشانه‌گذاری این تاپیک به عنوان موضوع حل شده" را انتخاب کنید. این تصویر را ببینید: http://www.imgshare.ir/di-TNWC.png

  rlj3 they will rule together small

 6. Top | #6
  من یه کاربر
  تازه‌واردم که
  چند ماهه از
  ویندوز به لینوکس
  مهاجرت کردم
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  شماره عضویت
  346
  نوشته ها
  11
  OS/Browser
  Linux Chrome 39.0.2171.95
  نقل قول نوشته اصلی توسط S0h3!L نمایش پست ها
  عالیه (:
  اما لطفا کدهارو داخل [CODE] قرار بدید نه [command] ! اون مال دستور های خط فرمان (ترمینال) هست.
  چشم پست‌ها ویرایش شدند
  S0h3!L این پست را پسندیده است! :)

 7. Top | #7
  من یه کاربر
  تازه‌واردم که
  چند ماهه از
  ویندوز به لینوکس
  مهاجرت کردم
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  شماره عضویت
  346
  نوشته ها
  11
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Chromium 39.0.2171.65
  سلام
  من کانکی قبلی رو کمی ویرایش کردم و رنگ‌های جدیدتری رو به اون اضافه کردم

  GreenBlackBlueOrangePurpleRed

  همچنین میتونید از رنگ‌های ترکیبی استفاده کنید

  Multi20color201Multi20cxolor202

  برای استفاده از این کانکی ابتدا فایل زیر رو دانلود کنید

  دانلود

  سپس اون رو اکسترکت کنید و دو فولدر داخل اون ( .conky-image و conky. ) رو به پوشه‌ی Home انتقال بدید سپس برنامه‌ی conky Manager رو باز کنید و کانکی‌ها رو فعال کنید
  ویرایش توسط Mohammad : 01-31-2015 در ساعت 08:24 PM
  S0h3!L و Null Byte این پست را پسندیده‌اند! :)

 8. Top | #8
  :(){ :|:& };:
   

  عنوان کاربر
  مدیر بخش
  تاریخ عضویت
  May 2014
  شماره عضویت
  168
  نوشته ها
  196
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Chromium 39.0.2171.65
  نقل قول نوشته اصلی توسط Mohammad نمایش پست ها
  خوب اولین کانکی رو خودم میزارم من این کانکی رو
  با ترکیب پنج شش تا کانکی مختلف و تغییرات زیاد در اون ها به وجود آوردم
  البته میخواستم لیست برنامه هایی که پهنای باند اینترنت رو مصرف میکنند رو هم به کانکی اضافه کنم ( یه چیزی شبیه nethogs ) ولی هر چی تو اینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم اگه کسی بلده راهنماییم کنه

  یه چیزی رو فراموش کردم بگم برای اجرا شدن درست این کانکی باید فایلی که پیوست کردم رو دانلود کنید و بعد از اکسترکت کردن آن فولدر .conky-image رو به پوشه‌ی Home انتقال بدید
  فکر کنم بتونی خروجی nethogs رو بدی به ۱ دونه فایل و طوری که میخوای فیلترش کنی (سطر و ستون هایی که میخوایی رو) و بعدش توی کانکی ازش استفاده کنی.
  S0h3!L این پست را پسندیده است! :)

 9. Top | #9
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  Mar 2015
  شماره عضویت
  578
  نوشته ها
  1
  OS/Browser
  Linux Firefox 36.0
  اینم کانکی من!
  چه اعصابی داشتم اینو ساختم! البته بخش پایینش! و تصحیح بخش بالا!
  برای آرچ و دسکتاپ 1280x1024
  برای باقی توزیع‌ها نام نوغ اتصال باید تغییر کنه، و همینطور رو دسکتاپ‌های با ارتفاع کمتر از 1024 ناقص نمایش داده میشه.
  screenshot 2015 03 27 05 02 53  conkyrc.
  کد:
  # conky settings #
  background yes
  update_interval 1
  
  cpu_avg_samples 2
  net_avg_samples 2
  temperature_unit celsius
  
  override_utf8_locale yes
  double_buffer yes
  no_buffers yes
  text_buffer_size 2048
  
  #imlib_cache_size 0
  
  
  # Window specifications #
  own_window yes
  own_window_title yes
  own_window_type override
  own_window_argb_value 70
  own_window_argb_visual false
  own_window_transparent yes
  own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
  #own_window_colour 2d2d2d
  
  
  border_inner_margin 0
  border_outer_margin 0
  
  minimum_size 1280 999
  maximum_width 1280
  maximum_hight 999
  
  alignment tr
  gap_x 0
  gap_y 25
  
  # Graphics settings #
  draw_shades no
  draw_outline no
  draw_borders no
  draw_graph_borders no
  
  
  # Text settings 7
  use_xft yes
  xftfont monospace:size=6
  xftalpha 0
  uppercase no
  
  
  default_color FFFFFF
  
  
  
  # — Lua Load — #
  
  lua_load ~/.conky_lua.lua
  
  lua_draw_hook_post main
  ############
  TEXT
  ############
  ####
  #leet chars: ┤┤└└┴┴┐┐││┘┘┌┌├├┬┬┼┼┴┴── ││ ▽▼△▲▵▴▾▿
  ${voffset 300}${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font ${sysname}
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font time -─┤ 
  ${alignr}$font │  │ 
  ${alignr}$font the time -─┤  │ 
  ${alignr}$font ${time %H:%M:%S} -─┘  │  │ 
  ${alignr}$font date -─┘  │ 
  ${alignr}$font ${time %A %d %b %Y} -─┘     │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font ${nodename} -─┘ 
  ${alignr}$font │   
  ${alignr}$font kernel -─┤   
  ${alignr}$font ${kernel} $machine -─┘  │   
  ${alignr}$font uptime -─┘   
  ${alignr}$font $uptime -─┘      
  ######################################
  ${voffset -78}${alignr}$font │                         
  ${alignr}$font │                         
  ${alignr}$font │                         
  ${alignr}$font │                         
  ${alignr}$font │                         
  ${alignr}$font │                         
  ${alignr}$font │                         
  ${alignr}$font resources -─┘                         
  ${alignr}$font │                            
  ${alignr}$font read -─┤                            
  ${alignr}$font $diskio_read -─┘  │                            
  ${alignr}$font write -─┤                            
  ${alignr}$font $diskio_write -─┘  │                            
  ${alignr}$font │                            
  ${alignr}$font ram -─┤                            
  ${alignr}$font │  │                            
  ${alignr}$font used -─┤  │                            
  ${alignr}$font $memperc% -─┤  │  │                            
  ${alignr}$font $mem $memmax -─┘  │  │                            
  ${alignr}$font │  │                            
  ${alignr}$font ${memgraph 9,120} -─┤  │                            
  ${alignr}$font │  │                            
  ${alignr}$font ${top_mem name 1} ${top_mem mem 1} -─┤  │                            
  ${alignr}$font ${top_mem name 2} ${top_mem mem 2} -─┤  │                            
  ${alignr}$font ${top_mem name 3} ${top_mem mem 3} -─┤  │                            
  ${alignr}$font ${top_mem name 4} ${top_mem mem 4} -─┤  │                            
  ${alignr}$font ${top_mem name 5} ${top_mem mem 5} -─┘  │                            
  ${alignr}$font │                            
  ${alignr}$font │                            
  ${alignr}$font swap -─┤                            
  ${alignr}$font │  │                            
  ${alignr}$font $swapperc% -─┤  │                            
  ${alignr}$font $swap $swapmax -─┤  │                            
  ${alignr}$font │  │                            
  ${alignr}$font ${swapbar 5,120} -─┘  │                            
  ${alignr}$font │                            
  ${alignr}$font root -─┘                            
  ${alignr}$font │                              
  ${alignr}$font ${fs_free_perc /}% -─┤                              
  ${alignr}$font ${fs_used /}/${fs_size /} -─┤                              
  ${alignr}$font │                              
  ${alignr}$font ${fs_bar 5,120 /} -─┘                              
  ##########################################
  ${voffset -382}${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font │                    
  ${alignr}$font └──────────────────────────────────────┐ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font │ 
  ${alignr}$font system -─┘ 
  ${alignr}$font │   
  ${alignr}$font cpu -─┤   
  ${alignr}$font │  │   
  ${alignr}$font used -─┤  │   
  ${alignr}$font ${cpu}% -─┘  │  │   
  ${alignr}$font freq -─┤  │   
  ${alignr}$font ${freq}mhz -─┘  │  │   
  ${alignr}$font │  │   
  ${alignr}$font ${cpugraph cpu0 9,120} -─┤  │   
  ${alignr}$font │  │   
  ${alignr}$font ${top name 1} ${top cpu 1} -─┤  │   
  ${alignr}$font ${top name 2} ${top cpu 2} -─┤  │   
  ${alignr}$font ${top name 3} ${top cpu 3} -─┤  │   
  ${alignr}$font ${top name 4} ${top cpu 4} -─┤  │   
  ${alignr}$font ${top name 5} ${top cpu 5} -─┘  │   
  ${alignr}$font │   
  ${alignr}$font processes -─┘   
  ${alignr}$font │      
  ${alignr}$font total -─┤      
  ${alignr}$font $processes -─┘  │      
  ${alignr}$font running -─┘      
  ${alignr}$font $running_processes -─┘        
  ##############################################
  ${voffset -338}${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font │                       
  ${alignr}$font ┌────┴────┐                    
  ${alignr}$font │ network │                    
  ${alignr}$font upload -─┘     └─- download               
  ${alignr}$font │                            
  ${alignr}$font ${upspeed ens32} -─┤                            
  ${alignr}$font ${totalup ens32} -─┤                            
  ${alignr}$font │                            
  ${alignr}$font ${downspeedgraph ens32 9,120} -─┘                            
  ${voffset -44}${alignr}$font │                 
  ${alignr}$font ${downspeed ens32} -─┤                 
  ${alignr}$font ${totaldown ens32} -─┤                 
  ${alignr}$font │                 
  ${alignr}$font └─- ${upspeedgraph  ens32 9,120}    
  ##############################################

  conky_lua.lua.
  کد:
  require 'cairo'
  --------------------------------------------------------------------------------
  ------------------1/5  
  ----Adjustable Settings
    coffee_table = {
    {
    name='time',
    arg='%I.%M',
    max_value=12,
    x=1030,
    y=250,
    cup_radius=35,
    cup_wall_thickness=90,
    cup_bg_clr=0xffffff,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    handle_length=150,
    handle_circ=5,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=1.0,
    graduation_radius=191,
    graduation_thickness=8,
    graduation_mark_circ=1.5,
    graduation_mark_angle=30,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.8,
    saucer_thickness=5,
    thick_saucer_circ=11/12,  
    saucer_radius=210,
    thin_saucer_circ=11/12,  
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha=0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    inner_saucer=true,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=0.0,
    caption='',
    caption2='',
    },
    {
    name='time',
    arg='%H',
    max_value=12,
    x=1030,
    y=250,
    cup_radius=2,
    cup_wall_thickness=3,
    cup_bg_clr=0xffffff,
    cup_bg_alpha=1.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=1.0,
    handle_length=40,
    handle_circ=4,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=0.0,
    graduation_radius=242,
    graduation_thickness=1,
    graduation_mark_circ=1,
    graduation_mark_angle=3,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.8,
    saucer_thickness=5,
    thick_saucer_circ=11/12,  
    saucer_radius=135,
    thin_saucer_circ=11/12,  
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha=0.0,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.0,
    inner_saucer=true,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=0.0,
    caption='',
    caption2='',
    },
    {
    name='time',
    arg='%M',
    max_value=60,
    x=1030,
    y=250,
    cup_radius=55,
    cup_wall_thickness=120,
    cup_bg_clr=0xffffff,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    graduation_radius=170,
    graduation_thickness=10,
    graduation_mark_circ=2.5,
    graduation_mark_angle=90,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.8,
    handle_length=230,
    handle_circ=3,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=1.0,
    saucer_thickness=5,
    thick_saucer_circ=11/12,
    saucer_radius=220,
    thin_saucer_circ=11/12,  
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha=0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=0.0,
    caption='',
    caption2='',
    },
    {
    name='time',
    arg='%S',
    max_value=60,
    x=1030,
    y=250,
    cup_radius=59,
    cup_wall_thickness=120,
    cup_bg_clr=0xffffff,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=1.0,
    handle_length=250,
    handle_circ=1,
    graduation_radius=192,
    graduation_thickness=6,
    graduation_mark_circ=0.5,
    graduation_mark_angle=6,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.7,
    saucer_thickness=5,
    thick_saucer_circ=1,
    saucer_radius=230,
    thin_saucer_circ=11/12,  
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha=0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=0.0,
    caption='',
    caption2='',
    },
  ------------------2/5  
    {
    name='cpu',
    arg='/',
    max_value=100,
    x=1130,
    y=250,
    cup_radius=20,
    cup_wall_thickness=40,
    cup_start_angle=0,
    cup_bg_clr=0xFFFFFF,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=0.0,
    handle_length=40,
    handle_circ=4,
    xtxt=-20,
    ytxt= -5,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=1,
    caption=' CPU ',
    caption2=' %',
    graduation_radius=40,
    graduation_thickness=3,
    graduation_mark_circ=2,
    graduation_mark_angle=36,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.8,
    saucer_thickness=3,
    thick_saucer_circ=0.85,
    saucer_radius=55,
    thin_saucer_circ=0.85,
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha= 0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    inner_saucer=true,
    },
    {
    name='memperc',
    arg='/',
    max_value=100,
    x=1130,
    y=250,
    cup_radius=12,
    cup_wall_thickness=23,
    cup_start_angle=0,
      cup_bg_clr=0xFFFFFF,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=0.0,
    handle_length=40,
    handle_circ=4,
    xtxt=-20,
    ytxt= 10,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=1,
    caption=' RAM ',
    caption2=' %',
    graduation_radius=25,
    graduation_thickness=3,
    graduation_mark_circ=2,
    graduation_mark_angle=36,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.0,
    saucer_thickness=3,
    thick_saucer_circ=0.85,
    saucer_radius=50,
    thin_saucer_circ=0.85,
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha= 0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    inner_saucer=false,
    },
  ---------------3/5
  
    {
    name='swapperc',
    arg='/',
    max_value=100,
    x=1030,
    y=350,
    cup_radius=12,
    cup_wall_thickness=23,
    cup_start_angle=0,
    cup_bg_clr=0xFFFFFF,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=0.0,
    handle_length=40,
    handle_circ=4,
    xtxt=-20,
    ytxt= -5,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=1,
    caption=' SWAP ',
    caption2=' %',
    graduation_radius=40,
    graduation_thickness=3,
    graduation_mark_circ=2,
    graduation_mark_angle=36,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.8,
    saucer_thickness=3,
    thick_saucer_circ=0.85,
    saucer_radius=55,
    thin_saucer_circ=0.85,  
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha= 0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    inner_saucer=true,
    }, 
    {
    name='fs_used_perc',
    arg='/',
    max_value=100,
    x=1030,
    y=350,
    cup_radius=12,
    cup_wall_thickness=27,
    cup_start_angle=0,
    cup_bg_clr=0xFFFFFF,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=0.0,
    handle_length=40,
    handle_circ=4,
    xtxt=-20,
    ytxt= 10,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=1,
    caption=' FS / : ',
    caption2=' %',
    graduation_radius=25,
    graduation_thickness=3,
    graduation_mark_circ=2,
    graduation_mark_angle=36,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.0,
    saucer_thickness=3,
    thick_saucer_circ=0.85,
    saucer_radius=50,
    thin_saucer_circ=0.85,  
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha=0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    inner_saucer=false,
    },
  ------------------4/5  
    {
    name='downspeedf',
    arg='ens32',
    max_value=100,
    x=1030,
    y=150,
    cup_radius=12,
    cup_wall_thickness=27,
    cup_start_angle=0,
    cup_bg_clr=0xFFFFFF,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=0.0,
    handle_length=40,
    handle_circ=4,
    xtxt=-20,
    ytxt= -5,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=1,
    caption=' DOWN ',
    caption2=' ',
    graduation_radius=40,
    graduation_thickness=3,
    graduation_mark_circ=2,
    graduation_mark_angle=36,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.8,  
    saucer_thickness=3,
    thick_saucer_circ=0.85,
    saucer_radius=55,
    thin_saucer_circ=0.85,  
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha=0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    inner_saucer=true,
    }, 
    {
    name='upspeedf',
    arg='ens32',
    max_value=100,
    x=1030,
    y=150,
    cup_radius=12,
    cup_wall_thickness=27,
    cup_start_angle=0,
    cup_bg_clr=0xFFFFFF,
    cup_bg_alpha=0.0,
    cup_fg_clr=0xFFFFFF,
    cup_fg_alpha=0.0,
    handle_fg_clr=0xFFFFFF,
    handle_fg_alpha=0.0,
    handle_length=40,
    handle_circ=4,
    xtxt=-20,
    ytxt= 10,
    txt_weight=0,
    txt_size=8.0,
    txt_fg_clr=0xFFFFFF,
    txt_fg_alpha=1,
    caption=' UP ',
    caption2=' ',
    graduation_radius=25,
    graduation_thickness=3,
    graduation_mark_circ=2,
    graduation_mark_angle=36,
    graduation_fg_clr=0xFFFFFF,
    graduation_fg_alpha=0.0,
    saucer_thickness=3,
    thick_saucer_circ=0.85,
    saucer_radius=50,
    thin_saucer_circ=0.85,  
    saucer_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_fg_alpha=0.8,
    saucer_mark_fg_clr=0xFFFFFF,
    saucer_mark_fg_alpha=0.9,
    inner_saucer=false,
    },
    }
   
  --Fixed code -do not edit unless you know what you are  doing------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------
  -- converts color in hexa to decimal
  function rgb_to_r_g_b(clr, alpha)
    return ((clr / 0x10000) % 0x100) / 255., ((clr / 0x100) % 0x100) / 255., (clr % 0x100) / 255., alpha
  end
  -------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
  -- displays cups and saucers
  local function draw_coffee_table(display, data, value)
     max_value = data['max_value']
     x, y = data['x'], data['y']
     if x==nil then x=conky_window.width/2 end
     if y==nil then y=conky_window.height/2 end  
     cup_radius = data['cup_radius']  
     if cup_radius==nil then cup_radius=conky_window.width/4 end  
     cup_wall_thickness = data['cup_wall_thickness']
     if cup_wall_thickness==nil then cup_wall_thickness=20 end
     handle_length, handle_circ = data['handle_length'], data['handle_circ']
     if handle_length==nil then handle_length=20 end
     if handle_circ==nil then handle_circ=1 end
     cup_start_angle = data['cup_start_angle']
     if cup_start_angle == nil then cup_start_angle =0 end
     total_angle = data['total_angle']
     if total_angle == nil then total_angle=360 end
     cup_sector_angle = (math.abs(total_angle))/max_value 
     cup_end_angle = total_angle + cup_start_angle
     cup_bg_clr, cup_bg_alpha = data['cup_bg_clr'], data['cup_bg_alpha']
     if cup_bg_clr==nil then cup_bg_clr =0xffffff end
     cup_fg_clr, cup_fg_alpha = data['cup_fg_clr'], data['cup_fg_alpha']
     if cup_fg_clr==nil then cup_fg_clr =0xffffff end
     if cup_fg_alpha==nil then cup_fg_alpha=0 end
     handle_fg_clr, handle_fg_alpha = data['handle_fg_clr'], data['handle_fg_alpha'] 
     if handle_fg_clr==nil then handle_fg_clr = 0xffffff end
     if handle_fg_alpha==nil then handle_fg_alpha=0 end
    
     saucer_radius = data['saucer_radius']
     if saucer_radius==nil then saucer_radius=conky_window.width/2 end
     total_saucer_angle=data['total_saucer_angle']
     if total_saucer_angle==nil then total_saucer_angle=360 end
     saucer_sector_angle=(math.abs(total_saucer_angle))/max_value 
     saucer_thickness = data['saucer_thickness']
     if saucer_thickness==nil then saucer_thickness=6 end
     saucer_fg_clr = data['saucer_fg_clr']
     if saucer_fg_clr ==nil then saucer_fg_clr=0 end
     saucer_fg_alpha = data['saucer_fg_alpha']
     if saucer_fg_alpha ==nil then saucer_fg_alpha=0 end
    
     saucer_mark_fg_alpha = data['saucer_mark_fg_alpha']
     if saucer_mark_fg_alpha ==nil then saucer_mark_fg_alpha=0 end
     saucer_mark_fg_clr = data['saucer_mark_fg_clr']
     if saucer_mark_fg_clr ==nil then saucer_mark_fg_clr=0xffffff end
     thick_saucer_circ = data['thick_saucer_circ']
     if thick_saucer_circ==nil then thick_saucer_circ =0.9 end
     thin_saucer_circ = data['thin_saucer_circ']
     if thin_saucer_circ==nil then thin_saucer_circ =0.9 end
     inner_saucer = data['inner_saucer']
    
     graduation_radius = data['graduation_radius']
     if graduation_radius ==nil then graduation_radius = conky_window.width/3 end
     graduation_thickness, graduation_mark_circ = data['graduation_thickness'], data['graduation_mark_circ']
     if graduation_thickness ==nil then graduation_thickness = 2 end
     if graduation_mark_circ ==nil then graduation_mark_circ = 1 end
     graduation_mark_angle = data['graduation_mark_angle']
     if graduation_mark_angle == nil then graduation_mark_angle = total_angle/10 end
     graduation_fg_clr, graduation_fg_alpha = data['graduation_fg_clr'], data['graduation_fg_alpha']
     if graduation_fg_clr ==nil then graduation_fg_clr= 0xffffff end
     if graduation_fg_alpha==nil then graduation_fg_alpha =0 end
    
    
     txt_weight, txt_size = data['txt_weight'], data['txt_size']
     if txt_weight == nil then txt_weight=1 end
     if txt_size == nil then txt_size=8 end
     txt_fg_clr, txt_fg_alpha = data['txt_fg_clr'], data['txt_fg_alpha']
     if txt_fg_clr ==nil then txt_fg_clr= 0xffffff end
     if txt_fg_alpha==nil then txt_fg_alpha =0 end
     caption = data['caption']
     if caption==nil then caption='' end
     caption2 = data['caption2']
     if caption2==nil then caption2='' end
     xtxt, ytxt= data ['xtxt'], data['ytxt']
     if xtxt ==nil then xtxt=0 end
     if ytxt ==nil then ytxt=0 end
  
  --convert degree to rad and rotate (0 degree is top/north)
    function angle_to_position(start_angle, current_angle)  
     if total_angle < 0 then
      local pos = start_angle - current_angle
      return ( ( pos * (math.pi / 180) ) - (math.pi / 2) )
     else
      local pos = current_angle + start_angle
      return ( ( pos * (math.pi / 180) ) - (math.pi / 2) )
     end 
    end
  --cup centre background  
   if cup_bg_alpha >0  then
    if total_angle < 0 then
     cairo_arc_negative(display, x, y, cup_radius, angle_to_position(cup_start_angle, 0), angle_to_position(cup_end_angle, 0))
    else
      cairo_arc(display, x, y, cup_radius, angle_to_position(cup_start_angle, 0), angle_to_position(cup_start_angle, cup_end_angle))
    end
    cairo_set_source_rgba(display, rgb_to_r_g_b(cup_bg_clr, cup_bg_alpha))
    cairo_set_line_width(display, cup_wall_thickness)
    cairo_stroke(display)
   end
  --cup wall fg  
   if cup_fg_alpha > 0 then
    local fg_stop_arc = (cup_sector_angle * value)
    if total_angle < 0 then
     cairo_arc_negative(display, x, y, cup_radius,  angle_to_position(cup_start_angle, 0),  angle_to_position(cup_start_angle, fg_stop_arc))
    else
    cairo_arc(display, x, y, cup_radius, angle_to_position(cup_start_angle, 0), angle_to_position(cup_start_angle, fg_stop_arc))
    end
    cairo_set_source_rgba(display, rgb_to_r_g_b(cup_fg_clr, cup_fg_alpha))
    cairo_set_line_width(display, cup_wall_thickness)
    cairo_stroke(display)
   end
  -- cup handle
   if handle_fg_alpha>0 then
    local start_handle = (cup_sector_angle * value) - (handle_circ*0.5)
    local stop_handle = (cup_sector_angle * value) + (handle_circ*0.5)
    if total_angle < 0 then
     cairo_arc_negative(display, x, y, cup_radius,  angle_to_position(cup_start_angle, start_handle),  angle_to_position(cup_start_angle, stop_handle))
    else
     cairo_arc(display, x, y, cup_radius, angle_to_position(cup_start_angle, start_handle), angle_to_position(cup_start_angle, stop_handle))
    end
    cairo_set_line_width(display, handle_length)  
    cairo_set_source_rgba(display, rgb_to_r_g_b(handle_fg_clr, handle_fg_alpha))
    cairo_stroke(display)
   end
  --saucers 
  ---thick saucer  
    if saucer_fg_alpha > 0 and (thin_saucer_circ >0 or thick_saucer_circ > 0)
     then
    if value < (max_value/2)
      then j = value + ((max_value*total_saucer_angle)/720)
      else j = value - ((max_value*total_saucer_angle)/720)
    end
    
    local start_saucer = (saucer_sector_angle * j) - (value*saucer_sector_angle*0.5*thick_saucer_circ)
    local stop_saucer = (saucer_sector_angle * j) + (value*saucer_sector_angle*0.5*thick_saucer_circ)
    if total_angle < 0 then
     cairo_arc_negative(display, x, y, saucer_radius,  angle_to_position(cup_start_angle, start_saucer),  angle_to_position(cup_start_angle, stop_saucer))
    else
     cairo_arc(display, x, y, saucer_radius,  angle_to_position(cup_start_angle, start_saucer),  angle_to_position(cup_start_angle, stop_saucer))
    end
    cairo_set_source_rgba(display, rgb_to_r_g_b(saucer_fg_clr, saucer_fg_alpha))
    cairo_set_line_width(display, saucer_thickness)
    cairo_stroke(display)
    --thin saucer
     if inner_saucer == true
     then rt = (saucer_radius - 0.5) + (0.5 * saucer_thickness)
     else rt = (saucer_radius + 0.5) - (0.5 * saucer_thickness) 
     end
    local start_thin_saucer = (saucer_sector_angle * j) - (max_value *0.5*saucer_sector_angle*thin_saucer_circ)
    local stop_thin_saucer = (saucer_sector_angle * j) + (max_value *0.5*saucer_sector_angle*thin_saucer_circ)
    if total_angle < 0 then
     cairo_arc_negative(display, x, y, rt,  angle_to_position(cup_start_angle, start_thin_saucer),  angle_to_position(cup_start_angle, stop_thin_saucer))
    else
     cairo_arc(display, x, y, rt, angle_to_position(cup_start_angle,  start_thin_saucer), angle_to_position(cup_start_angle,  stop_thin_saucer))
    end
    cairo_set_source_rgba(display, rgb_to_r_g_b(saucer_fg_clr, saucer_fg_alpha))
    cairo_set_line_width(display, 1)
    cairo_stroke(display)
    end
  --saucer mark
    if saucer_mark_fg_alpha > 0 then
    local start_cm = (saucer_sector_angle * value) - (handle_circ *0.5 )
    local stop_cm = (saucer_sector_angle * value) + (handle_circ *0.5 )
    if total_angle < 0 then
      cairo_arc_negative(display, x, y, saucer_radius,  angle_to_position(cup_start_angle, start_cm),  angle_to_position(cup_start_angle, stop_cm))
    else
      cairo_arc(display, x, y, saucer_radius,  angle_to_position(cup_start_angle, start_cm),  angle_to_position(cup_start_angle, stop_cm))
    end
    cairo_set_source_rgba(display, rgb_to_r_g_b(saucer_mark_fg_clr, saucer_mark_fg_alpha))
      cairo_set_line_width(display, saucer_thickness)
      cairo_stroke(display)
    end
  --graduation mark
     if graduation_radius > 0 and graduation_thickness > 0 and graduation_mark_angle > 0 then
      number_graduation = (math.abs(total_angle) +1)/ graduation_mark_angle
      local start_arc_grad = 0
      local stop_arc_grad = 0
    local i = 0
      while i < number_graduation do      
        local start_arc_grad = (graduation_mark_angle * (i)) - (graduation_mark_circ *0.5)
        local stop_arc_grad = (graduation_mark_angle * (i)) + (graduation_mark_circ *0.5)
        if total_angle < 0 then
        cairo_arc_negative(display, x, y, graduation_radius,  angle_to_position(cup_start_angle, start_arc_grad),  angle_to_position(cup_start_angle, stop_arc_grad))
      else
        cairo_arc(display, x, y, graduation_radius,  angle_to_position(cup_start_angle, start_arc_grad),  angle_to_position(cup_start_angle, stop_arc_grad))
      end
      cairo_set_source_rgba(display,rgb_to_r_g_b(graduation_fg_clr,graduation_fg_alpha))
        cairo_set_line_width(display, graduation_thickness)
      cairo_stroke(display)      
        i = i + 1
      end
    end 
  -- text
   if txt_fg_alpha>0 then
    cairo_select_font_face (display, "hooge 05_53", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, txt_weight);
    cairo_set_font_size (display,txt_size)
    cairo_set_source_rgba (display, rgb_to_r_g_b(txt_fg_clr, txt_fg_alpha))
    cairo_move_to (display,x+xtxt,y+ytxt)
    cairo_show_text (display, caption ) cairo_show_text (display,value)cairo_show_text (display, caption2 )
    cairo_stroke (display)
   end
  end
  -------------------------------------------------------------------------------
  -- loads data and displays table_settings
  
  function display_coffee_table(display)
    local function load_coffee_table(display, data)
      local str, value = '', 0   
    if data['name'] == 'time2' then
      local max_value = data['max_value']
        str = string.format('${time %s}', data['arg'])
        str = conky_parse(str)
        local value2 = tonumber(str:sub(0,2))
      if value2 == max_value then value2 = 0 end
      value = value2 + (tonumber(str:sub(4,5))/60)        
    else
        str = string.format('${%s %s}',data['name'], data['arg'])
        str = conky_parse(str)
        value = tonumber(str)
      end  
      if value == nil then value = 0 end
      draw_coffee_table(display, data, value)
    end
    for i in pairs(coffee_table) do
      load_coffee_table(display, coffee_table[i])
    end
  end
  -------------------------------------------------------------------------------
  runscheck = 0 -- fix for draw shades running script twice on every update
  function conky_main()
    if conky_window == nil then
      return
    end
     local cs = cairo_xlib_surface_create(conky_window.display,  conky_window.drawable, conky_window.visual, conky_window.width,  conky_window.height)
    local display = cairo_create(cs)
    local updates = conky_parse('${updates}')
    update_num = tonumber(updates)
    if update_num > 5 then
     cairo_set_antialias (display, CAIRO_ANTIALIAS_SUBPIXEL)
     display_coffee_table(display)
     cairo_set_antialias (display, CAIRO_ANTIALIAS_DEFAULT)
    end  
    cairo_surface_destroy(cs)
    cairo_destroy(display)
  end
  S0h3!L, roozbeh2020, مهرداد خان و 1 دیگران این پست را پسندیده‌اند! :)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •