1. زمان مناسب برای برداشتن قالب بستگی به عملکرد ساختاری قسمت مورد نظر و میزان افزایش مقاومت بتن دارد. درجه بتن، نوع سیمان، نسبت آب به سیمان، درجه حرارت در هنگام پخت بتن و عوامل محیطی در افزایش مقاومت بتن نقش دارد.
  2. قطعات و اتصالات قالب باید به گونه ای قرار بگیرند که در جدا کردن قالب کاری وقت گیر نباشند. علاوه بر این، هرگونه پیچیدگی باعث آسیب دیدن بتن و پانل های سازه ای خواهد شد که شما نیاز به تعمیر مجدد آن دارید.
  3. توصیه می شود مهندس ناظر تعیین کند چه موقع قالب بتنی در اجرای بتن رنگی باید برداشته شود. حضور مهندسان در محل انجام کار نیز اطمینان می دهد که کیفیت کار در سطح مطلوبی قرار دارد و حداقل نقصی در جریان بتن وجود ندارد زیرا در صورت وجود این نقص، استحکام سازه بتنی تحت تأثیر قرار می گیرد.
  4. جدا کردن قسمتهای مختلف قالب نباید با اعمال فشار انجام شود. استفاده از این روش ممکن است به بتن سخت شده آسیب برساند.
  5. هنگام قرار دادن قالب های فلزی و پلاستیکی به محل قرارگیری تیرچه ها و نحوه برداشتن قالب ها پس از سفت شدن بتن توجه زیادی داشته باشید. هرچه روند جداسازی آسان تر باشد، آسیب کمتری به ساختار بتنی وارد می شود.
  6. سعی کنید هر مرحله از جداسازی قالب حین اجرای بتن سخت را با تأیید مهندس ناظر انجام دهید و مطمئن شوید که کار با کیفیت انجام شده است.