ویژگی موتور های گیر بکس انتقال دان

1. انواع موتور هایی که برای سیستم انتقال دان مورد استفاده قرار می گیرند، دارای استاندارد های خاص و به تایید رسیده ای هستند.
2. قدرت الکتروموتور هر یک از آن ها متفاوت است که شما باید با توجه به نیاز نوع مناسب را برای خود تهیه کنید.
3. میزان برق مصرفی آن ها پایین می باشد و به صورت سه فاز طراحی شده اند.
4. الکترو موتور های مختلف دارای دور های مختلفی در دقیقه هستند برای مثال برخی از آن ها دارای 1420 دور در دقیقه هستند.
5. تمامی این محصولات سیستم انتقال دان در برابر نفوذ آب مقاوم ساخته شده اند.

آبخوری ها بر اساس چه معیار هایی باید تنظیم شوند؟

آبخوری نیپل را باید بر طبق قد پرندگان تنظیم کرد و همچنین باید فشار آب را به میزان مناسبی تنظیم کرد که کاملا مناسب سن طیور باشد. فاصله بین نیپل ها باید به اندازه حداکثر 35 سانتی متر باشد و طیور نباید برای نوشیدن آب بیشتر از 3 متر مسافت را طی کنند.

یک اصل کلی در این راستا وجود دارد که تمامی افرادی که به پرورش طیور مشغول هستند باید به آن توجه داشته باشند و این است که پرنده ها برای دسترسی به آب توسط آبخوری نیپل نباید بیش از اندازه بلند و یا خم شوند و به هنگام نوشیدن آب کف پای آن ها باید به طور کامل و راحت روی زمین قرار داشته باشد.