از جمله دلایلی که ایجاد شوره را سبب می شود در زیر بیان شده است:

قبل از اقدام به رنگ آمیزی سطح کاملا نظافت و تمیز نشده است یعنی امکان دارد که شوره های پیشین به خوبی تمیز نشده و سطح آمادگی کامل برای نقاشی مجدد را نداشته است.

اگر پی ها به درستی آب بندی نشده باشند و نقاشی ساختمان انجام شود، سبب می شود که آب از زمین به دیوار ها نفوذ کنند.

اگر قبل از آن که بتن و یا ملات به خوبی خشک و سخت شوند اقدام به نقاشی ساختمان کنید، بدون شک دیوار دچار شوره خواهد شد.

اگر ترک در دیوار ها به خوبی پوشانده نشوند و یا بند کشی ضعیفی انجام شده باشد باعث می شود که آب در داخل آن ها نفوذ کند.

برای رفع این مشکلات شوره زدگی باید چه اقداماتی انجام شود؟راه حل هایی برای رهایی از این مشکل پیش آمده در زیر پیشنهاد شده اند:


اگر وجود رطوبت را از پی یعنی قسمت بیرونی ساختمان خود تشخیص داده اید باید سعی کنید این منبع رطوبت را ضد آب و آب بندی کنید.
شوره ها و یا برفک هایی که به صورت پوسته پوسته بر روی سطح وجود دارند را از بین ببرید و قبل از آن که سطح را مجدد رنگ آمیزی کنید، به خوبی آن را بسایید و شستشو دهید.
برای شستشوی مناسب دیوار پیشنهاد می شود که از محلول پاک کننده ای به نام تری سدیم فسفات استفاده کنید و سپس با استفاده از آب محل را به خوبی آب کشی کنید.
بعد از تمیز کردن سطح باید اجازه دهید که کاملا خشک شود و سپس اقدامات لازم را برای نقاشی را آغاز کنید.


قیمت نقاشی ساختمان هنرکده راد بسیار مناسب است و تمامی جوانب حین نقاشی در نظر گرفته می شود.