i fفیلم آموزش فارسی Introduction LPIC 2 -Exam 201 و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره
i fفیلم آموزش فارسی Tune کردن یا بهینه سازی کردن هارد دیسک