i fفیلم آموزش فارسی Intro Linux Essentials و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره
i fفیلم آموزش فارسی آشنایی با سیستم عامل لینوکس و مباحث Open Source
i fفیلم آموزش فارسی آشنایی با محیط سیستم عامل لینوکس