در دستگاه ریپ میزان Pass چاپ نیز مشخص می شود. در واقع Pass میزان دفعاتی را مشخص می کند تا قسمتی از چاپ تکمیل شود. اگر چاپ به صورت 1pass برنامه ریزی شود یعنی هر قسمت از طرح تنها در یک مرتبه چاپ می شود. در حالی که در چاپ 2pass وضعیت فرق می کند و باریکه اول چاپ به صورت کم رنگ چاپ شده و در بار دوم در حالی که باریکه بعدی به صورت کمرنگ چاپ می شود، باریکه اولیه کامل می گردد. هرچه میزان "پس" بالا رود کیفیت چاپ هم بالاتر می رود اما مصرف جوهر بیشتر شده و هزینه تمام شده یک متر چاپ به مراتب افزایش پیدا می کند. علاوه بر این، زمان چاپ 2pass به مراتب از چاپ 1pass بیشتر است و همین موضوع می تواند هزینه های تمام شده چاپ را برای چاپخانه افزایش دهد و اپراتور مجبور باشد بیش از یک شیفت به کار مشغول شود.

وقتی که دستور چاپ توسط نرم افزار ریپ به دستگاه اعلام شود، دستگاه شروع به فرایند چاپ می کند. کرییج دستگاه که قسمتی از دستگاه چاپ بنراست از قسمت خوابگاه یا استراحتگاه خود بیرون آمده و برای چاپ اماده می شود. این کرییج به وسیله زنجیر دستگاه و بر روی ریل حرکت کرده و به صورت افقی 1pass از چاپ را روی متریال پرینت می کند. در صورتی که در نرم افزار ریپ اینگونه تنظیم شده باشد که در حین برگشت هم یک چاپ بزند ، در حین برگشت به سمت خوابگاه یک ردیف دیگر چاپ می زند و الا بر می گردد و دوباره از نقطه شروع ردیف دوم را به چاپ می رساند.