GDPR چیست؟

این واژه مخفف عبارت General Data Protection Regulation است، قانون GDPR به معنای حفاظت از اطلاعات عمومی می باشد. این قانون در اروپا و برای حفاظت از اطلاعات شخصی و محرمانه شهروندان آن تصویب شده است.
طبق این قانون به شهروندانی که در شرکت های مختلف اطلاعات خود را داده باشد، ایمیل های هشدار دهنده ای از قبیل “the privacy policy has changed” و در خواست “just click here so we can stay in touch” ارسال می شود.
این قانون در همه جا از جمله فن آوری، تبلیغات و پزشکی اجباری شده است.
قانون GDPR چگونه کار می کند؟

این قانون جایگزین قوانین حفاظت از داده ها در سال 1995 شده است که تا کنون استانداردهای حداقل برای پردازش داده ها را در اتحادیه اروپا تنظیم کرده است.
gdpr 300x213
قانون GDPR به طور قابل توجهی حقوق را تقویت می کند. به این معنی که افراد با قدرت بیشتری به شرکت ها تقاضا می دهند و اطلاعات شخصی خود را در اختیار آن ها قرار می دهند.
تنظیم کنندگان برای اولین بار قادر خواهند بود در سراسر اتحادیه اروپا کار کنند، و مجبور نیستند اقدامات جداگانه ای را در هر مورد انجام دهند.
جریمه های تعیین شده در حال حاضر برای شرکت های خاطی، 20 میلیون یورو یا 4 درصد از گردش مالی جهانی شرکت است (هر کدام که مقدار بیشتری باشد).
قانون GDPR همه شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، اما برای شرکت هایی که حجم زیادی از داده های مشتریان را در اختیار دارند، سختگیرانه تر اجرا می شود: شرکت های فن آوری، بازاریابی و کارگزاران آن ها از جمله این شرکت ها می باشند.
قانون GDPR چگونه بر تیتان های تکنولوژی اثر می گذارد؟

بزرگ ترین شرکت های دنیا سایت های خود را به روز رسانی کرده اند تا بتوانند با GDPR هماهنگ شوند. فیس بوک از ابزارهای مختلفی برای ایمن تر کردن حریم خصوصی کاربران استفاده کرده است.