کتاب روشنایی فنی – کریم پور منبع مطالعاتی بسیار خوبی برای درس روشنایی فنی هست این شامل کتاب برق پنج فصل دارای ۹۱ صفحه در قالب فایل pdf بوده که میتوانید در ادامه دانلود کنید.

مهندسی روشنایی با استفاده از چراغ های برقی در جهان بیش از یک قرن سابقه دارد. مهندسی روشنایی دامنه گسترده ای دارد. علاوه بر مهندسی برق ، بیولوژی ، روان شناسی و زیبا شناسی را نیز شامل میشود و به این دلیل آمیخته ای از مهندسی و علوم هنر است بدیهی است که بررسی کامل موضوعی به این وسعت در چنین جزوه ای به راحتی ممکن نیست.

لذا هدف از تهیه کتاب روشنایی فنی – کریم پور آشنایی با اصول علمی مهندسی روشنایی است . دانلود جزوه برق روشنایی فنی – کریم پور در فصل اول به بررسی تاریخچه ی پیدایش مهندسی روشنایی پرداخته و در فصل دوم تعاریف و مفاهیم روشنایی ، در فصل سوم به شرح ساختمان و طرز کار انواع لامپ های برقی و در فصل چهارم و پنجم روش نقطه به نقطه و روش شار نوری را برای محاسبه روشنای مورد بررسی قرار داده است. notification1 پیغام های شخصی خوانده نشده
سرفصل های روشنایی فنی
فصل اول
مقدمات
مقالات برق
لزوم آموزش مهندسی روشنایی
ماهیت نور
طیف امواج الکترومغناطیسی و نور مرئی
دانلود کتاب برق
خواص تشعشات مرئی
حساسیت چشم انسان
انتشار نور
انعکاس و انتقال نور در برخورد به سطح مشترک دو محیط مختلف
تاریخچه ی پیدایش و پیشرفت مهندسی روشنایی
عوامل اصلی در روئیت و ارزیابی کمی آنها
فصل دوم
پروژه برق
تعاریف و کمیت های اصلی روشنایی
جریان نور (شار نوری)
شدت نورو...