بازاریابی شبکه ای یا نتورک مارکتینگ در ایران چیست؟ مقاله 2018
بازاریابی شبکه ای یا نتورک مارکتینگ که گاها به دلیل ساختار آن بازاریابی چند سطحی هم نامیده می شود، نوعی روش فروش است که شرکت ها با جذب افراد و بازاریاب ها محصولات خود را به فروش می رسانند .


یکی از مزیت های بازاریابی شبکه ای این است که شرکت ها بدون استفاده از واسطه ها و تبلیغات گسترده و هزینه بر ، محصولات خود را به فروش می رسانند .


در اغلب موارد به مشتریان محصولات، پیشنهاد می شود که محصولات شرکت را بازاریابی کنند و از فروش محصولات سود خود را دریافت کنند.


دریافت سود بیشتر در بازاریابی شبکه ای بستگی به میزان فعالیت و وقتی که شما می گذارید دارد ، یعنی شما هرچه قدر فروش بیشتری داشته باشید، سود بیشتری نیز دریافت خواهید کرد .

https://hph.co.ir/blog/post/14-network-marketing