سلام
براساس آموزش سایت زیر اقدام به نصب opencv در لینوکس کردم.(نسخه لینوکس 18.04) که از همان ابتدا در نصب کتابخانه های libjasper-dev و python3.5-dev خطای زیر را میداد.
site: How to Install OpenCV in Ubuntu 16.04 LTS for C / C++
E: Unable to locate package libjasper-dev
E: Unable to locate package pyhton3.5-dev
E: Couldn't find any package by glob 'pyhton3.5-dev'
E: Couldn't find any package by regex 'pyhton3.5-dev'

ولی دیگر کتابخانه ها و نیازمندی ها با موفقیت نصب شد.
در موقع اجرای دستور زیر:
کد:
cmake -D BUILD_TIFF=ON -D WITH_CUDA=OFF -D ENABLE_AVX=OFF -D  WITH_OPENGL=OFF -D WITH_OPENCL=OFF -D WITH_IPP=OFF -D WITH_TBB=ON -D  BUILD_TBB=ON -D WITH_EIGEN=OFF -D WITH_V4L=OFF -D WITH_VTK=OFF -D  BUILD_TESTS=OFF -D BUILD_PERF_TESTS=OFF -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D  CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D  OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/opt/opencv_contrib/modules /opt/opencv/
خطا میده که تصویر اجرای همین دستور:
https://uploads.disquscdn.com/images...034f63984d.png
فایل های log رو در زیر گذاشتم:
http://mihanfarm.com/c/CMakeOutput.log

http://mihanfarm.com/c/CMakeError.log
کسی میتونه کمک کنه چطور نصبش کنم؟