برای مشاوره و ثبت نام ميان پايه مدارس شاهد به سایت ایران تحصیل مراجعه کنید و مشاوران به صورت تلفنی و حضوری به شما کمک میکنند.


آدرس سایت ایران تحصیل
https://irantahsil.org/