بخشی از فیلم های آموزشی دوره Linux Essentials

i fفیلم آموزش فارسی Intro Linux Essentials و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره
i fفیلم آموزش فارسی آشنایی با سیستم عامل لینوکس و مباحث Open Source
i fفیلم آموزش فارسی آشنایی با محیط سیستم عامل لینوکس

بخشی از فیلم های آموزشی دوره +Linux یا LPIc 1 - Exam 101


i fفیلم آموزش فارسی Intro Linux و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره
i fفیلم آموزش فارسی آشنایی با تنظیمات تجهیزات سخت افزاری در سیستم عامل لینوکس


بخشی از فیلم های آموزشی دوره LPIc 1 - Exam 102
i fفیلم آموزش فارسی Introduction LPIC 1 -Exam 102 و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره
i fفیلم آموزش فارسی آشنایی با راه اندازی سرویس MySQL و همچنین نحوه یاخت DataBase , Table و کار با آنها


بخشی از فیلم های آموزشی دوره LPIC 2 - Exam 201
i fفیلم آموزش فارسی Introduction LPIC 2 -Exam 201 و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره
i fفیلم آموزش فارسی Tune کردن یا بهینه سازی کردن هارد دیسک