ویدئو آموزشی

عنوان:
آموزش فارسی نحوه اضافه کردن Exploit در Metasploit کالی

مدرس: محمدتقی روغنی
زمان: 00:09:24

توضیحات:
در این ویدئوی آموزشی شما یاد می گیرید که Exploitهای جدید و به روز را به چه صورتی تهیه نمایید؛ همچنین یاد می گیرید که چگونه آنها را در متااسپلویت کالی لینوکس خود اضافه نموده و از آن استفاده نمایید.

لینک ویدئو:
آموزش فارسی نحوه اضافه کردن Exploit در Metasploit کالی