ویدئو آموزشی

عنوان:
آموزش فارسی پیکربندی VLAN بر روی سوئیچ سیسکو

مدرس: محمدتقی روغنی
زمان: 00:40:53

موضوعات:
1- آموزش پیکربندی VLAN در سیسکو
2- آموزش پیکربندی VTP جهت انتشار VLANها
3- آموزش راه اندازی Inter VLAN Routing جهت برقراری ارتباط بین VLANهای مختلف

لینک ویدئو:
آموزش فارسی پیکربندی VLAN بر روی سوئیچ سیسکو