ساختن پکیج پرتابل بین نسخه های لینوکس :
شامل چندین روش میباشد
1-بااستفاده از دستورات
2-با استفاده از نرم افزار
البته پیرامون این موضوع مطالب گسسته فراوانی هست ولی از دوستانی که دراین مورد فعالیت داشته اند دعوت به همکاری جهت تکمیل این تاپیک مینمایم
ممنون