]> مشکل در نصب unity-tweak-tool
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوع: مشکل در نصب unity-tweak-tool

 1. Top | #1
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر سایت
  تاریخ عضویت
  Jan 2016
  شماره عضویت
  1007
  نوشته ها
  17
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 50.0

  مشکل در نصب unity-tweak-tool

  سلام وقتی می خوام unity-tweak-tool رو نصب کنم روی اوبونتو 16.04 با میزکار گنوم با این ارور ها مواجه می شم کسی می تونه کمکی کنه

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install unity-tweak-tool
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  unity-tweak-tool : Depends: unity-webapps-common but it is not going to be installed
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$
  در ادامش میایم اینا رو می زنم که می بینید چه ارور هایی می ده  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install unity-webapps-common
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  unity-webapps-common : Depends: unity-webapps-service (>= 2.3.8-0ubuntu3) but it is not going to be installed
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$
  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install unity-webapps-service
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  unity-webapps-service : Depends: webapp-container
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install webapp-container
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  webapp-container : Depends: qtbase-abi-5-5-1
  Depends: qtdeclarative-abi-5-5-0
  Depends: liboxideqt-qmlplugin (>= 1.8) but it is not going to be installed
  Depends: qml-module-qtquick2 (>= 5.4) but it is not going to be installed
  Depends: qml-module-qtquick-window2 (>= 5.3) but it is not going to be installed
  Depends: qml-module-ubuntu-onlineaccounts but it is not going to be installed
  Depends: qml-module-ubuntu-web (= 0.23+16.04.20160413-0ubuntu1) but it is not going to be installed
  Depends: qtdeclarative5-ubuntu-ui-toolkit-plugin (>= 1.3) or
  qtdeclarative5-ubuntu-ui-toolkit-plugin-gles (>= 1.3) but it is not going to be installed
  Depends: unity-webapps-qml but it is not going to be installed
  Depends: webbrowser-app (= 0.23+16.04.20160413-0ubuntu1)
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install qtbase-abi-5-5-1
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Package qtbase-abi-5-5-1 is a virtual package provided by:
  libqt5core5a 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.2 [Not candidate version]
  libqt5core5a 5.5.1+dfsg-16ubuntu7 [Not candidate version]

  E: Package 'qtbase-abi-5-5-1' has no installation candidate
  malo@malo:~$
  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install libqt5core5a
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  libqt5core5a is already the newest version (5.7.1~20161021+dfsg-5).
  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  malo@malo:~$
  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install qtdeclarative-abi-5-5-0
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Package qtdeclarative-abi-5-5-0 is a virtual package provided by:
  libqt5qml5 5.5.1-2ubuntu6 [Not candidate version]

  E: Package 'qtdeclarative-abi-5-5-0' has no installation candidate
  malo@malo:~$

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install unity-webapps-qml
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  unity-webapps-qml : Depends: liboxideqt-qmlplugin (>= 1.3.0) but it is not going to be installed or
  qml-module-qtwebkit but it is not going to be installed
  Depends: qtdeclarative5-qtquick2-plugin but it is not going to be installed
  Depends: qtdeclarative5-ubuntu-ui-toolkit-plugin or
  qtdeclarative5-ubuntu-ui-toolkit-plugin-gles but it is not going to be installed
  Depends: qtdeclarative5-accounts-plugin but it is not going to be installed
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$
  خلاصه هر چی می زنم همین طوری میاد پشت هم باید ادامه بدم باید چی کار کنم

  اینم خروجی اینستال دش اف


  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install -f
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  malo@malo:~$
  اینم خروجی اپدیت

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt update
  Get:1 http://ppa.launchpad.net/atareao/telegram/ubuntu xenial InRelease [17.5 kB]
  Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [94.5 kB]
  Hit:3 http://mirror.iranserver.com/ubuntu xenial InRelease
  Hit:4 http://ppa.launchpad.net/moka/stable/ubuntu xenial InRelease
  Hit:5 http://ppa.launchpad.net/noobslab/icons/ubuntu xenial InRelease
  Hit:6 http://mirror.iranserver.com/ubuntu xenial-updates InRelease
  Hit:7 http://ppa.launchpad.net/numix/ppa/ubuntu xenial InRelease
  Hit:8 http://mirror.iranserver.com/ubuntu xenial-backports InRelease
  Hit:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu xenial InRelease
  Hit:10 http://ppa.launchpad.net/snwh/pulp/ubuntu xenial InRelease
  Hit:11 http://ppa.launchpad.net/teejee2008/ppa/ubuntu xenial InRelease
  Hit:12 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial InRelease
  Fetched 112 kB in 6s (16.7 kB/s)
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  All packages are up to date.
  malo@malo:~$  اینم خروجی اپگرید لطفا راهنمایی کنید

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt upgrade
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Calculating upgrade... Done
  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  malo@malo:~$


 2. Top | #2
  بزرگ ترین خطر در
  زمان تغییر خود
  تغییر نیست !!!
  بکله عمل کردن با
  منطق دیروز است.
   

  عنوان کاربر
  کاربر سایت
  تاریخ عضویت
  Aug 2015
  شماره عضویت
  773
  نوشته ها
  17
  OS/Browser
  Windows 7 Firefox 51.0
  نقل قول نوشته اصلی توسط whitecrackers نمایش پست ها
  سلام وقتی می خوام unity-tweak-tool رو نصب کنم روی اوبونتو 16.04 با میزکار گنوم با این ارور ها مواجه می شم کسی می تونه کمکی کنه

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install unity-tweak-tool
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  unity-tweak-tool : Depends: unity-webapps-common but it is not going to be installed
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$
  در ادامش میایم اینا رو می زنم که می بینید چه ارور هایی می ده  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install unity-webapps-common
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  unity-webapps-common : Depends: unity-webapps-service (>= 2.3.8-0ubuntu3) but it is not going to be installed
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$
  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install unity-webapps-service
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  unity-webapps-service : Depends: webapp-container
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install webapp-container
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  webapp-container : Depends: qtbase-abi-5-5-1
  Depends: qtdeclarative-abi-5-5-0
  Depends: liboxideqt-qmlplugin (>= 1.8) but it is not going to be installed
  Depends: qml-module-qtquick2 (>= 5.4) but it is not going to be installed
  Depends: qml-module-qtquick-window2 (>= 5.3) but it is not going to be installed
  Depends: qml-module-ubuntu-onlineaccounts but it is not going to be installed
  Depends: qml-module-ubuntu-web (= 0.23+16.04.20160413-0ubuntu1) but it is not going to be installed
  Depends: qtdeclarative5-ubuntu-ui-toolkit-plugin (>= 1.3) or
  qtdeclarative5-ubuntu-ui-toolkit-plugin-gles (>= 1.3) but it is not going to be installed
  Depends: unity-webapps-qml but it is not going to be installed
  Depends: webbrowser-app (= 0.23+16.04.20160413-0ubuntu1)
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install qtbase-abi-5-5-1
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Package qtbase-abi-5-5-1 is a virtual package provided by:
  libqt5core5a 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.2 [Not candidate version]
  libqt5core5a 5.5.1+dfsg-16ubuntu7 [Not candidate version]

  E: Package 'qtbase-abi-5-5-1' has no installation candidate
  malo@malo:~$
  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install libqt5core5a
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  libqt5core5a is already the newest version (5.7.1~20161021+dfsg-5).
  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  malo@malo:~$
  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install qtdeclarative-abi-5-5-0
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Package qtdeclarative-abi-5-5-0 is a virtual package provided by:
  libqt5qml5 5.5.1-2ubuntu6 [Not candidate version]

  E: Package 'qtdeclarative-abi-5-5-0' has no installation candidate
  malo@malo:~$

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install unity-webapps-qml
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Some packages could not be installed. This may mean that you have
  requested an impossible situation or if you are using the unstable
  distribution that some required packages have not yet been created
  or been moved out of Incoming.
  The following information may help to resolve the situation:

  The following packages have unmet dependencies:
  unity-webapps-qml : Depends: liboxideqt-qmlplugin (>= 1.3.0) but it is not going to be installed or
  qml-module-qtwebkit but it is not going to be installed
  Depends: qtdeclarative5-qtquick2-plugin but it is not going to be installed
  Depends: qtdeclarative5-ubuntu-ui-toolkit-plugin or
  qtdeclarative5-ubuntu-ui-toolkit-plugin-gles but it is not going to be installed
  Depends: qtdeclarative5-accounts-plugin but it is not going to be installed
  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  malo@malo:~$
  خلاصه هر چی می زنم همین طوری میاد پشت هم باید ادامه بدم باید چی کار کنم

  اینم خروجی اینستال دش اف


  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt install -f
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  malo@malo:~$
  اینم خروجی اپدیت

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt update
  Get:1 http://ppa.launchpad.net/atareao/telegram/ubuntu xenial InRelease [17.5 kB]
  Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [94.5 kB]
  Hit:3 http://mirror.iranserver.com/ubuntu xenial InRelease
  Hit:4 http://ppa.launchpad.net/moka/stable/ubuntu xenial InRelease
  Hit:5 http://ppa.launchpad.net/noobslab/icons/ubuntu xenial InRelease
  Hit:6 http://mirror.iranserver.com/ubuntu xenial-updates InRelease
  Hit:7 http://ppa.launchpad.net/numix/ppa/ubuntu xenial InRelease
  Hit:8 http://mirror.iranserver.com/ubuntu xenial-backports InRelease
  Hit:9 http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu xenial InRelease
  Hit:10 http://ppa.launchpad.net/snwh/pulp/ubuntu xenial InRelease
  Hit:11 http://ppa.launchpad.net/teejee2008/ppa/ubuntu xenial InRelease
  Hit:12 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial InRelease
  Fetched 112 kB in 6s (16.7 kB/s)
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  All packages are up to date.
  malo@malo:~$  اینم خروجی اپگرید لطفا راهنمایی کنید

  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  malo@malo:~$ sudo apt upgrade
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  Calculating upgrade... Done
  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  malo@malo:~$  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]
  sudo apt-get update


  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]
  sudo apt-get upgrade


  دستور لینوکس:

  UbuntuForums.ir@Linux:~$

  [انتخاب دستورات]

  sudo apt-get install unity-tweak-tool


 3. Top | #3
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر سایت
  تاریخ عضویت
  Jan 2016
  شماره عضویت
  1007
  نوشته ها
  17
  OS/Browser
  Unknown Firefox 49.0
  این کار رو کردم جواب نمی ده

 4. Top | #4
  R+L=J
   

  عنوان کاربر
  مدیریت کل سایت
  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  2,225
  نوشته های وبلاگ
  1
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 49.0
  سلام.
  برنامه مورد نظرتون فقط برای میزکار یونیتی هست (همونطور که از اسمش معلومه!) و شما گنوم دارید!
  قوانین (همه کاربران مطالعه کنند) : http://www.ubuntuforums.ir/thread1.html
  لطفا پس از حل مشکل یا رسیدن به جوابتون:
  di LKI3 ۲.۱۷. همه کاربران موظفند پس از حل شدن مشکل یا رسیدن به جواب خود، تاپیکشان را به عنوان موضوع حل شده نشانه‌گذاری کنند.
  برای اینکار، از منوی بالا تاپیک، منو "ابزار‌های موضوع" را انتخاب کرده و سپس گزینه "نشانه‌گذاری این تاپیک به عنوان موضوع حل شده" را انتخاب کنید. این تصویر را ببینید: http://www.imgshare.ir/di-TNWC.png

  rlj3 they will rule together small

 5. Top | #5
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر سایت
  تاریخ عضویت
  Jan 2016
  شماره عضویت
  1007
  نوشته ها
  17
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 50.0
  یک ماه پیش نصب کردم هیچ مشکلی نداشت ازشم استفاده می کردم تا اینکه کاتولین رو نصب کردم و تمام ابزاری های کالی رو نصب کردم و از اون به بعد دیگه مشکل پیدا کرد البته نا گفته نماند تمام ریپو های کالی رو حذف کردم ولی فایده ای نداشت

 6. Top | #6
  R+L=J
   

  عنوان کاربر
  مدیریت کل سایت
  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  2,225
  نوشته های وبلاگ
  1
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 50.0
  نرم افزاری که مال یونیتی هست روی گنوم چه کاربردی داره دقیقا!؟
  قوانین (همه کاربران مطالعه کنند) : http://www.ubuntuforums.ir/thread1.html
  لطفا پس از حل مشکل یا رسیدن به جوابتون:
  di LKI3 ۲.۱۷. همه کاربران موظفند پس از حل شدن مشکل یا رسیدن به جواب خود، تاپیکشان را به عنوان موضوع حل شده نشانه‌گذاری کنند.
  برای اینکار، از منوی بالا تاپیک، منو "ابزار‌های موضوع" را انتخاب کرده و سپس گزینه "نشانه‌گذاری این تاپیک به عنوان موضوع حل شده" را انتخاب کنید. این تصویر را ببینید: http://www.imgshare.ir/di-TNWC.png

  rlj3 they will rule together small

 7. Top | #7
  لطفا استاتوس خود را تنظیم کنید.
   

  عنوان کاربر
  کاربر سایت
  تاریخ عضویت
  Jan 2016
  شماره عضویت
  1007
  نوشته ها
  17
  OS/Browser
  Unknown Firefox 49.0
  سهیل جان من می دونم خیلی واردی و برات احترام زیاد قائلم خیلی هم چاکریم اما یه سرچ راجعب این بکن خیلی ها نصب دارن استفاده می کنن روی گنوم برای همون کار بردی که توی یونیتی داره ازش توی گنوم هم میشه استفاده کرد حالا اگه من اشتباه متوجه شدم دیگه نمی دونم

 8. Top | #8
  R+L=J
   

  عنوان کاربر
  مدیریت کل سایت
  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1
  نوشته ها
  2,225
  نوشته های وبلاگ
  1
  OS/Browser
  Linux (Ubuntu) Firefox 50.0
  میتونید از gnome-tweak-tool استفاده کنید.
  قوانین (همه کاربران مطالعه کنند) : http://www.ubuntuforums.ir/thread1.html
  لطفا پس از حل مشکل یا رسیدن به جوابتون:
  di LKI3 ۲.۱۷. همه کاربران موظفند پس از حل شدن مشکل یا رسیدن به جواب خود، تاپیکشان را به عنوان موضوع حل شده نشانه‌گذاری کنند.
  برای اینکار، از منوی بالا تاپیک، منو "ابزار‌های موضوع" را انتخاب کرده و سپس گزینه "نشانه‌گذاری این تاپیک به عنوان موضوع حل شده" را انتخاب کنید. این تصویر را ببینید: http://www.imgshare.ir/di-TNWC.png

  rlj3 they will rule together small

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •