با سلام
روی ابونتو 12.04 Bro -IDS نصب کردم. چجوری به فایل های Log دسترسی پیدا کنم و آن ها را ذخیره کنم؟